Декларация за поверителност

Euro Pool Group (наричана по-долу: “EPG”, “ние”, “наш” или “нас”) създаде тази Декларация за поверителност, защото поверителността на Вашите данни е важна за нас. Тази Декларация за поверителност обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и се прилага за всички лични данни, които събираме и обработваме чрез предоставянето на услуги, свързани с нашите бизнес дейности. Euro Pool System International B.V. (регистрирана в Холандия) отговаря за обработката на Вашите лични данни. Както подразделението Euro Pool System, така и подразделението La Palette Rouge (и всички компании от групата на Euro Pool Group, които са споменати в този преглед) ще спазват настоящата Декларация за поверителност, но може да са необходими отклонения, ако такова се изисква от местното законодателство.


Можем да актуализираме тази Декларация за поверителност от време на време, когато е необходимо поради нови разработки. Euro Pool Group Ви съветва да четете редовно настоящата Декларация за поверителност, за да сте в течение с всички промени. Ще Ви уведомим за промени в настоящата Декларация за поверителност, в случай, че сметнем това за уместно във връзка с евентуалното въздействие на такива промени (например, ако участваме в дейности за автоматизирано вземане на решения или профилиране). Тази версия на Декларацията за поверителност е актуализирана последно на 15 май 2018 г.

1. Видове субекти на данни

Тази Декларация за поверителност се отнася за Вас, защото сте:

а) клиент, използващ опаковки за многократна употреба от Euro Pool System или палети от La Palette Rouge;
б) доставчик или доставчик на услуги, който ни доставя стоки или услуги;
в) посетител на някой от нашите офиси, складове или друго физическо местоположение (имайте предвид, че клиент или доставчик може също да бъде посетител);
г) посетител на нашия уебсайт

Тези ситуации са разгледани поотделно по-долу.

2. Видове лични данни

Когато сте клиент (както е описано по-горе в 1.а) или доставчик (както е описано по-горе в 1.б), можем да събираме следните лични данни:

 • Данни за контакт. Като Вашето име, имейл адрес и телефонен(-ни) номер(а).
 • Финансови данни. Като например Вашата банкова сметка, информация за Вашата поръчка и данни за плащане.
 • Данни от акаунта. Например Вашето потребителско име и парола, в случай че имате достъп до определени ИТ-платформи, които предоставяме.
 • Социалноосигурителни номера. Този номер може да е част от Вашия ДДС номер.

Когато сте посетител (както е описано по-горе в 1.в), можем да събираме следните лични данни:

 • Данни за Вашето посещение. Като Вашето име, час на влизане и излизане, извършени дейности.
 • Данни от акаунта. Например Вашето потребителско име и парола, в случай че имате достъп до определени ИТ-платформи, които предоставяме.
 • Изображения от камерата В определени офиси или складове, които използваме, имаме системи за наблюдение.

Когато сте посетител в нашия уебсайт (както е описано по-горе в 1.г), можем да събираме следните лични данни:

 • Данни за контакт. Като Вашето име, имейл адрес и телефонен(-ни) номер(а), в случай че поискате от нас да се свържем с Вас чрез нашия уеб сайт.
 • Информацията, събрана чрез бисквитки. Като Вашия IP адрес.

3. Използване на уебсайтовете на EPG

За да направим уебсайтовете, които EPG използва за комуникация с Вас, по-удобни за ползване от Вас, ние използваме така наречените „бисквитки“. Тези бисквитки автоматично ще запишат някои дребни данни на Вашия компютър, когато осъществявате достъп до някой от нашите уебсайтове. Тези функции могат да бъдат деактивирани от Вас, като направите съответните настройки във Вашия браузър или на Вашия компютър.

Използване на Google Analytics

С помощта на автоматизирани аналитични инструменти може да бъде събирана обща информация за поведението на потребителите, посещаващи нашия уебсайт. Това включва например осъществен достъп до интернет страници, продължителност на посещенията, препращащи страници, както и обща информация за Вашата компютърна система, като вид на операционната система, разделителна способност на екрана, използван браузър и др. Всички данни, които се събират от тези аналитични инструменти, се съхраняват анонимно и не могат да бъдат свързани с Вас. Ако не сте съгласни с това анонимно събиране на информация за потребителско поведение, можете да предотвратите това, като деактивирате бисквитките в настройките на Вашия браузър.

Нашите уебсайтове използват Google Analytics, уеб базиран инструмент за анализ, който проследява и отчита начина, по който уебсайтът се използва, за да ни помогне да го подобрим. Google Analytics прави това, като поставя малки текстови файлове, наречени „бисквитки“, на устройството, което използвате за достъп до нашите уебсайтове. Информацията, която бисквитките събират, като броя на посетителите на сайта, посетените страници и продължителността на времето, прекарано в сайта, е обобщена и следователно анонимна. Само част от Вашия IP адрес се съхранява и идентифицирането на посетителите на нашите уебсайтове не е възможно. Тази информация се прехвърля (и съхранява) на сървърите на Google в САЩ; Google може да прехвърля тази информация на трети страни, доколкото това е законово задължение или доколкото трети страни обработват тези данни от името на Google.

Можете да предотвратите използването и/или инсталирането на бисквитки или да оттеглите съгласието си по всяко време, като изберете подходящите настройки на софтуера на Вашия браузър, но моля, обърнете внимание, че това може да повлияе на използването на нашия уебсайт. Продължавайки да използвате нашия уебсайт, без да променяте настройките си за поверителност, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.  За да разберете повече за бисквитките, включително как да ги управлявате и изтривате, посетете www.allaboutcookies.org.

Отговорност за връзки

Нашите уебсайтове могат да съдържат връзки към външни уебсайтове на трети страни.  Ние нямаме влияние върху съдържанието на такива уебсайтове на трети страни и следователно не можем да носим отговорност за съдържанието на тези сайтове или за щетите, които можете (пряко или косвено) да понесете в резултат на посещение на тези сайтове. Съответните доставчици или оператори носят пълна отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове по всяко време.

4. Цели на обработката

Ние ще обработваме Вашите данни за следните цели:

 • Разработка на продукти, изследване и подобряване на продукти и/или услуги: тази цел е насочена към дейностите по обработката, които са необходими за разработването и подобряването на продукти и/или услуги, изследвания и разработки.
 • Изпълнение на споразумения с клиенти и доставчици: комуникация със субекти на данни и други страни, участващи в договори, и отговаряне на искания за (допълнителна) информация от клиенти или доставчици и при разрешаване на спорове.
 • Управление на взаимоотношенията: маркетинг за търговски дейности, включително управление на акаунти, обслужване на клиенти и извършване на маркетингови дейности с цел установяване на връзка с клиент и/или поддържане на такава връзка, както и за разширяване на взаимоотношенията с клиент или доставчик и за извършване на анализи по отношение на личните данни за статистически и научни цели.
 • Изпълнение на бизнес процеси: вътрешно управление и отчет за дейността, отнасящ се до дейности като управление (и следване) на активите на компанията, провеждане на вътрешни одити и разследвания, принципи на финансиране и счетоводство, прилагане на бизнес контрол, предоставяне на централни съоръжения за обработка с цел ефективност, управление на сливания, придобивания и преотстъпвания, както и обработка на лични данни за отчета за дейността и анализ.
 • Безопасност и сигурност: тази цел се занимава с дейности като тези, включващи безопасност и здраве в складовете и офисите на EPG, защита на активите, притежавани от EPG, клиентите или доставчиците, и удостоверяване на статуса на клиент или доставчик.
 • Защита на жизнените интереси на субектите на данни: тук обработката е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данни, например по спешни медицински причини.
 • Спазване на правните задължения: това се отнася до обработката на лични данни, която е необходима за спазване на (местните) закони, разпоредби и специфичните за сектора насоки, на които се подчинява EPG, напр. данъчно законодателство.

5. Правна основа за обработка на Вашите данни

Ние можем да обработваме Вашите лични данни на основание, че обработката е необходима за целите на законния интерес, преследван от нас. Вярваме, че нашият(-ите) интерес(и) за обработка на определени лични данни надделява(т) над интереса(ите) на субектите на данни, имайки предвид естеството на личните данни, които обработваме (като компания, която предоставя главно услуги от бизнес към бизнес) и, когато е възможно, редовно ще балансираме тези интереси. Можем също така да обработваме лични данни до степента, необходима за изпълнение на договор с Вас или за изпълнение на правно задължение. И накрая, в някои случаи можем да поискаме Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни за определени цели. Винаги сте свободни да оттеглите това съгласие, въпреки че това няма да повлияе на законността на обработката преди оттеглянето на Вашето съгласие.

6. Страни, които могат да имат достъп до Вашите данни

Можем да споделяме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Нашите служители могат да имат достъп до личните данни. В такъв случай достъпът ще бъде предоставен само ако е необходим за целите, описани по-горе, и само ако служителят е обвързан от задължение за поверителност;
 • Можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни, действащи от наше име. Тези трети страни включват нашите доставчици на (ИТ) услуги, страни по поддръжката, агенции за сигурност/наблюдение и агенции за кредитен рейтинг. В такива случаи тези трети страни могат да използват Вашите лични данни само за целите, описани по-горе, и само в съответствие с нашите инструкции;
 • Можем да споделим Вашите лични данни, ако това се налага по закон или е изискано по съдебен ред, например с правоприлагащите органи или други правителствени агенции.

7. Сигурност

Предприели сме подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни от случайно или незаконно обработване, включително като гарантираме, че:

 • Вашите лични данни са защитени срещу неоторизиран достъп;
 • поверителността на Вашите лични данни е гарантирана;
 • ще се поддържа неприкосновеността и наличността на Вашите лични данни;
 • отговорният персонал е обучен по отношение на изискванията за сигурност на информацията;
 • реални или предполагаеми нарушения на неприкосновеността на данните се докладват в съответствие с приложимото законодателство.

Когато предоставяме чувствителни лични данни чрез електронна поща, ние се стремим (и караме нашите доставчици да правят същото) да поддържаме съвременни стандарти за сигурност.

8. Местоположение на Вашите лични данни

Вашите лични данни ще останат в рамките на Европейското икономическо пространство, докато ние се грижим за тях.

9. Запазване на лични данни

Ние запазваме Вашите лични данни за ограничен период от време и ще изтрием Вашите лични данни, след като вече не са необходими за целите на обработването (освен ако задължително регулаторно изискване не изисква запазване за по-дълъг период от време). Финансовите данни ще бъдат изтрити веднага щом това е възможно, като се вземат предвид (местното) законодателство и счетоводните изисквания. Моля, имайте предвид, че за целите на комуникацията личните данни могат да бъдат обработвани чрез системи за електронна поща/сървъри и може (поради тази причина) да продължат да съществуват за по-дълъг срок.

10. Вашите права съгласно закона за защита на данните

Имате определени права съгласно т. нар. Общ регламент за защита на данните, приложим в Европейското икономическо пространство, които права можете да поискате да упражнявате чрез посочените по-долу данни за контакт.

Право на достъп

Имате право на копие от личните данни, които държим за Вас, както и някои подробности за това как ги използваме. Тази информация обикновено се предоставя по електронен път.

Право на коригиране

Ние предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме, че личните данни, които държим за Вас, са точни и пълни. Ако обаче не вярвате, че това е така, можете да ни помолите да ги актуализираме или изменяме.

Право на изтриване

При определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, например когато личните данни, които сме събрали, вече не са необходими за първоначалната цел или когато оттеглите съгласието си. Това решение обаче ще се ръководи от (други) свързани интереси. Например, може да имаме правни и регулаторни задължения, които ни пречат да изпълним Вашето искане.

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства имате право да поискате от нас да спрем да използваме Вашите лични данни, например когато смятате, че личните данни, които държим за Вас, може да са неточни или когато смятате, че вече няма нужда да използваме Вашите лични данни.  

Право на пренос на данни

При определени обстоятелства имате право да поискате да прехвърлим лични данни, които сте ни предоставили, на друга трета страна по Ваш избор.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу дейности по обработката, които се основават на нашите законни интереси. Освен ако имаме убедително легитимно основание за обработването, ние повече няма да обработваме личните Ви данни на тази основа, след като подадете възражение.

Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и/или профилиране

Имате право да не ставате обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което поражда правен ефект за Вас или има подобен значителен ефект. Обикновено не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране, но ако смятате, че по някакъв начин сте били обект на автоматизирано решение и не сте съгласни с резултата, можете да се свържете с нас, използвайки координатите по-долу, и да ни помолите да преразгледаме решението. 

Право да оттеглите съгласието си

В повечето случаи, като се има предвид естеството на нашия бизнес и естеството на Вашите лични данни, ние не основаваме обработването на личните Ви данни на Вашето съгласие. Може обаче да се случи да поискаме Вашето съгласие в конкретни случаи. Когато направим това, имате право да оттеглите съгласието си за по-нататъшно използване на Вашите лични данни.

Право да подадете жалба пред орган за защита на данните

Имате право да подадете жалба пред местен орган за защита на данните.

11. Координати за връзка

Ако имате въпроси относно тази политика или начина, по който личните данни се обработват от нас, моля, свържете се с местното ръководство. Можете също да се свържете със служителя за защита на личните данни в нашия централен офис на адрес Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Холандия или да изпратите имейл до privacy.officer@europoolsystem.com.

EPG компании