Асоциации

Euro Pool System се гордее, че е участник в няколко браншови организации и нестопански групи.

Lean & Green
IGD
Fraunhofer Institute
Groenten Fruit Huis
Stiftung Initiative Mehrweg
VNO-NCW
EVOFenedex