Иновации в управлението на пулинга на каси и веригата на доставки

Ефективността и устойчивостта са актуални теми в пулинга на каси. Иновациите са от ключово значение за непрекъснатото подобряване на тези стълбове. Като доставчик на пулинг услуги на каси във веригата на доставки на пресни продукти, Euro Pool System инвестира и влага много усилия в научноизследователска и развойна дейност R&D. И това не е случайно: искаме да запазим позицията си на партньора с познанията в кръговия пулинг на каси.

2015_05_12D80_5917

CoolRail, най-модерната иновация в логистиката

CoolRail е хладилна железопътна връзка между Валенсия и Ротердам. Тази иновативна инициатива значително подобрява ефективността и устойчивостта на веригата на доставки на пресни продукти. Влакът транспортира пресни продукти до търговците на дребно в Северна Европа и се връща в Испания с празни, сгънати каси, които производителите да напълнят. Допълнителното пространство се предлага на външни партньори, които произвеждат стоки за пазара в Южна Европа. С едно пътуване на CoolRail се спестяват 42 транспортни камиона, облекчава се пътната мрежа и се намаляват емисиите на CO2 със 70% - 90%.

Устойчивост, задвижвана от иновации

Научноизследователската и развойна дейност изтласкват ефективността до границите ѝ и едновременно с това поддържат устойчивостта. Нашите пулинг решения на каси представляват кръгова система, но въпреки това ние все още се чувстваме задължени да намалим още повече влиянието си върху околната среда. Ето няколко от най-новите ни разработки и проекти в ход:

  • Ние непрекъснато тестваме и извличаме данни, за да оптимизираме процеса на измиване, намалявайки използването на вода, енергия и перилен препарат.
  • Ние проучваме и тестваме възможността да рециклираме нашите каси в нашата база, като гранулираме и използваме отново пластмасата за производството на нови и подобрени каси за пулинг, стремейки се към нулеви отпадъци.
  •  Въведохме услуга - логистика за връщане - при която ние събираме всички Ваши отпадъци от опаковки неразделно. По този начин се нуждаете само от един транспорт, за да изхвърлите и рециклирате правилно отпадъците си, вместо няколко.
  • Заедно с партньори, сме въвели CoolRail с охладена железопътна връзка между Валенсия и Ротердам.
zellik-1153

Иновации и ефективност в логистика и във веригата задоставка на пресни продукти

Първите стандартизирани каси на Euro Pool System бяха носителите на промяна във веригата на доставки на пресни продукти. Оттогава насам твърдите каси са статуквото за много компании. Стремежът ни да се развиваме и да повишаваме ефективността обаче ни насърчи да продължим с иновациите. Нашите настоящи сгъваеми каси за многократна употреба оптимизират цялата верига на доставки и доведоха до значително намаляване на емисиите на CO2. Вярваме, че иновациите са процес, при който идеите се развиват в жизнеспособни бизнес модели и се осъществяват чрез сътрудничество на различни фирмени нива.

  • Иновации за оперативно превъзходство. Помислете за оптимизация и автоматизация на процесите, подобряване на продукта и дигитализация.
  • Иновации за нов(и) бизнес (модели) като CoolRail.

Също така всички служители във фирмата се насърчават да изкажат мнението си, ако имат иновативни идеи.

zellik-0436

Zellik: Депото на бъдещето

В дистрибуторския център за обратна логистика Zellik в Белгия, Euro Pool System и Delhaize са сключили партньорство за оптимизиране на използването на превозвачи на материали за многократна употреба във веригата на доставки на Delhaize. През 2018 г. Zellik спечели престижната награда за Веригата на доставки за „Проект на годината“.Тази награда се присъжда за иновативните идеи, които повишават ефективността на веригата на доставки. С обратна логистика се осъществява директен транспорт от търговеца до дистрибуторския център, което води до значително намаляване на транспортните километри. Освен това Zellik е първият сервизен център, където водата за миене се пречиства и използва повторно в процеса на почистване - намалявайки консумацията на вода със 70%. Тези иновации водят до намаляване както на въглеродния отпечатък, така и на потреблението на вода в сервизните центрове.

Нашите иновационни проекти

Transport of the trays
Умна каса

Разработва се нова сензорна технология и софтуер, за да можем да следим потоците на нашите каси и кондиционирането на продуктите по време на тяхното пътуване.

Zero waste tray production
Нулеви отпадъци

Чрез рециклиране на нашите каси старите ни каси се превръщат в една от суровините за новите ни произведени каси.

Washing facility service centre
Емисионно неутрални центрове за обслужване

Като намаляваме водата и отоплението, което се използва за нашия процес на измиване, ние можем например да намалим отпечатъка на CO2 от процеса на измиване с 70%.