Изтеглете казуса и научете как Kaufland и Euro Pool System

  • повишиха устойчивостта на процеса на доставки в Kaufland
  • значително опростиха процеса на връщане с въвеждането на логистика за интелигентно връщане (Smart Return Logistics)
  • спестиха около 42,000 тона CO2 през 2019 с опаковки за многократна употреба.

Report mockup Kaufland