Нашите пулинг решения за веригата на доставки на пресни продукти

С нашите пулинг решения гарантираме, че винаги получавате каси в перфектно състояние. Започвайки с доставка от нашите сервизни центрове до събирането на празните каси за повторна употреба от Вашите супермаркети - ние управляваме всеки аспект на Вашата верига на доставки на пресни продукти.

Оптимизирайте Вашия поток на дистрибуция

Euro Pool System предоставя уникална комбинация от логистични услуги и опаковки за многократна употреба в рамките на Европа, базирани на отдаване под наем и връщане. 

Euro Pool System service centre

Сервизен център на Euro Pool System

Ние предоставяме напълно изнесени пулинг услуги за осигуряване на ефикасно и надеждно транспортиране на Вашите пресни продукти. Нашите клиенти получават нашите каси, когато и където имат нужда от тях. След събиране нашите каси се проверяват, сортират, измиват и при необходимост се ремонтират преди да бъдат използвани повторно в друга ротация. 

Integrated service centre

Интегриран сервизен център

Ние предлагаме възможност за интегриране на нашите сервизни дейности във Вашите собствени дистрибуторски центрове. Това означава, че не е необходимо празните каси да бъдат транспортирани обратно до сервизен център на Euro Pool System, а остават в собствения Ви дистрибуторски център. С тази интеграция Вашата верига на доставки става по-ефективна и елиминирате излишните транспортни километри, намалявайки значително количеството CO2

Reversed logistics distribution centre

Дистрибуторски център с обратна логистика

Ние управляваме цялата Ви верига за доставки от началото до края и обратно. Ние осигуряваме пулинга на каси и възвръщаеми транспортни елементи, проследяваме всяка каса и предлагаме обратна логистична услуга, за да върнем артикулите от Вашите супермаркети в сервизни центрове за поддръжка и повторна доставка; всичко това направено с изключителна ефективност.

Как можем да Ви помогнем със стратегията за Вашата верига на доставки:

Cвържете се с нас
Map

Нашата европейска мрежа: С повече от 70 сервизни центъра в множество страни покриваме целия европейски пазар.

Hамерете цялата информация за складовете тук

Готови ли сте да преосмислите Вашата верига на доставки и да работите за постигането на кръгова икономика?

Ще се радваме да ви помогнем с правилните съвети за Вашия бизнес.

Cвържете се с нас
Andrej hi res4
Andrej hi res4