Заедно към кръгова верига на доставки

В Euro Pool System, затварянето на кръга е в основата на нашите дейности. Предоставяйки Ви нашите каси за многократна употреба, ние не само Ви помагаме да намалите въглеродния си отпечатък, но и допринасяме за преход към кръгова кономика.

Затворете кръга с нашите устойчиви каси за многократна употреба

Нашата мисия е да създаваме стойност чрез повишаване на ефективността във веригата на доставки на пресни продукти заедно с нашите доставчици, клиенти и партньори. Работейки заедно, се стремим да постигнем целта си- да намалим въглеродния си отпечатък с 20% на една употреба на каса през 2025 г. в сравнение с 2017 г.

Transport model 1

Транспортен модел

Организираме оптимални системи за връщане към нашите сервизни центрове, като използваме празните камиони за връщане във възможно най-голяма степен. Това намалява километрите на празните камиони и транспортните разходи. Нашите каси са тънки и сгъваеми, което позволява на всеки камион да превозва повече каси и по-малко въздух и следователно намалява общите емисии на CO2.

Resource efficiency & optimal design 2

Ефективността на ресурсите и оптимален дизайн

Нашите каси са изработени от HDPE (полиетилен с висока плътност) първична пластмаса, за да се гарантира дълъг живот, високо качество и издръжливост. Заедно с доставчиците, ние непрекъснато въвеждаме иновации, за да подобрим функционалността и здравината, и изследваме използването на биопластмаса. В резултат на това нашите сгъваеми каси издържат на тежки товари по-добре от опаковките за еднократна употреба, с което избягваме ненужното разхищение на храна.

Less co2 truck 3

Намаляване на въглеродния отпечатък

Наша амбиция е да намалим въглеродния си отпечатък с 20% на една употреба на каса до 2025 г. Ние се стремим да реализираме това, като оптимизираме запълването на камионите, използваме местни доставчици, използваме един и същ превозвач за входящи и изходящи превози, използваме алтернативен транспорт, например железопътен транспорт и други инициативи.

Reuse 4

Повторна употреба

Нашите каси са за многократна употреба и извършват многократни ротации годишно. Върнатите каси се проверяват, измиват, сортират и при нужда се ремонтират преди ново завъртане. Нашите каси имат среден живот от над 7 години и ние ги наблюдаваме до края на жизнения им цикъл. Каси, които вече не могат да се ремонтират, се рециклират за други цели.

people-1 5

Персонал

Хората са ключов актив в нашия бизнес. За да осъществим амбицията си за кръгова икономика и да стимулираме личностния растеж, ние се ангажираме да предоставим възможности за обучение и развитие. Ние също така насърчаваме участието на общността, доброволческата дейност и инициативите за подкрепа от страна на нашите служители.

iStock-495978412

Заедно към устойчива верига на доставки

Нашите услуги намаляват значително Вашия въглероден отпечатък. С нашите сгъваеми каси за многократна употреба, логистични услуги и ефективно използване на ресурсите, ние Ви помагаме да постигнете целите си за устойчивост. Открийте какво въздействие можете да направите.

Работейки заедно се стремим да постигнем целта си да намалим въглеродния си отпечатък с 20% на една ротация на касата през 2025 г. в сравнение с 2017 г.

Изтеглете доклада за устойчивост

CoolRail

Освен че инвестираме в по-ефективен транспорт, ние инвестираме и в нови форми на транспорт. През 2019 г. стартирахме CoolRail, хладилна железопътна услуга от Испания до Холандия за превоз на пресни плодове и зеленчуци. Първият влак CoolRail осигурява връзка между Валенсия и Ротердам. В сравнение с конвенционалните камиони, CoolRail намалява емисиите на CO2 със 70% до 90% и също допринася за преминаването от автомобилен към железопътен транспорт за разтоварване на пътната мрежа.

Готови ли сте да преосмислите Вашата верига на доставки и да работите за постигането на кръгова верига на доставки?

Ще се радваме да ви помогнем с правилните съвети за Вашия бизнес.

Cвържете се с нас
Andrej hi res4
Andrej hi res4