Синята твърда каса: успешна от десетилетия в Нидерландия, Белгия и Люксембург