Касата за месо: оптимално манипулиране и видимост на опакованите месни продукти