По-бърза обработка и по-малко грешки с автоматичното подготвяне на поръчките