Интелигентна обратна логистика

Контрол върху обратните потоци

Управлението на опаковките за многократна употреба става все по-трудно с увеличаване на количеството и видовете каси. Заеманата площ, усилията за сортиране и ръчно регистриране усложняват ненужно организирането и администрирането им.

С интелигентната обратна логистика упражнявате постоянен контрол върху този процес. С нашата помощ върнатите артикули стават видими на ниво магазин по всяко време в целия обратен поток.

Как става това

Етикетиране

Всеки магазин на дребно поставя уникален етикет върху превозното си средство с несортирани използвани каси, с което те могат да се идентифицират по всяко време в обратния поток.

Регистриране

Както в магазина и разпределителния център на търговеца на дребно, така и в обслужващия център на Euro Pool товароносителите се регистрират въз основа на уникалния етикет. В обслужващия център на Euro Pool всяко превозно средство с каси се сканира, с което се идентифицира всяка намираща се в него каса.

Отчитане

Можете да проследявате всяка или всички върнати каси в базираната ни в облака система за отчитане. С нейна помощ можете да генерирате и подробни отчети.

Предимствата

По-малко ръчен труд, тъй като вече не е необходимо да се сортират касите.

Всички видове и цветове на каси на Euro Pool могат да се натоварят на едно превозно средство и да се върнат на EPS, което прави ненужно ръчното сортиране.

Необходими са по-малко складови площи, тъй като всички видове каси могат да се смесят в едно превозно средство.

Вместо да складирате различните каси на отделни превозни средства, можете да запълните едно от тях с всички видове каси и да го изпратите обратно към EPS.

Не е необходимо ръчно администриране, за да контролирате обратния поток.

Със съвременната технология на интелигентната обратна логистика ние предлагаме базирана в облака система за автоматично регистриране на всички ваши обратни потоци.

Подробни отчети и прегледи в подкрепа на администрирането.

В базираната ни в облака система можете да проследявате връщаните артикули и да генерирате подробни отчети, с които връщаните каси са видими на ниво магазин.