Инициатива на три кооператива за борсова продажба в Нидерландия, Белгия и Германия