Максимално намаляване на емисиите на CO₂ и устойчивост в европейската верига за доставки на пресни продукти