Inovace v poolingu přepravek a řízení dodavatelského řetězce

Efektivita a udržitelnost jsou žhavá témata v oblasti poolingu přepravek. Inovace je klíčem ke zlepšování těchto pilířů. Jako poskytovatel služeb v oblasti poolingu přepravek společnost Euro Pool System vkládá velké úsilí a investice do výzkumu a vývoje (R&D). Máme pro to významný důvod: chceme udržet naše postavení odborného partnera v oblasti cyklického poolingu přepravek.

2015_05_12D80_5917

CoolRail, svěží inovace v logistice

CoolRail je vlak s chladicími vozy zajišťující spojení mezi Valencií a Rotterdamem. Tato inovativní iniciativa výrazně zlepšuje efektivitu a udržitelnost dodavatelského řetězce s čerstvým zbožím. Vlak přepravuje čerstvé potraviny maloobchodníkům v severní Evropě a vrací se do Španělska s prázdnými složenými přepravkami k dalšímu naplnění. Volné místo je nabízeno externím partnerům, kteří vyrábí zboží určený pro trh jižní Evropy. Jedna cesta CoolRail vám ušetří 42 přeprav kamionem, v důsledku čehož se sníží zatížení silniční sítě a emise CO2 o 70 – 90 %.

Udržitelnost, řízená inovací

Výzkum a vývoj posunuje efektivitu až k samým hranicím možností a současně podporuje udržitelnost. Naše řešení poolingu přepravek jsou cyklické systémy, přesto stále cítíme povinnost ještě více snižovat náš dopad na životní prostředí. Zde je několik příkladů nejnovějšího vývoje a probíhajících projektů:

  • Neustále testujeme a získáváme údaje za účelem optimalizace procesu mytí, díky čemuž se snižuje spotřeba vody, energie a mycích prostředků.
  • Zkoumáme a testujeme možnost recyklace našich přepravek přímo v naší společnosti na základě granulace a opakovaného použití plastu na výrobu nových a lepších přepravek s cílem dosažení nulového odpadu.
  • Zavedli jsme novou službu – logistiku vracení, kdy vyzvedáváme veškeré vaše odpadní obaly nevytříděné. Díky tomu potřebujeme pouze jednu dopravu na řádnou likvidaci a recyklaci vašich obalů, namísto několika cest.
  • Spolu s našimi partnery jsme zavedli CoolRail, vlak s chladicími vozy zajišťující spojení mezi Valencií a Rotterdamem.
zellik-1153

Inovace a efektivita v logistice a dodavatelském řetězci s čerstvým zbožím

První standardizované přepravky společnosti Euro Pool System změnily situaci v dodavatelském řetězci s čerstvým zbožím. Odolné přepravky jsou od té doby status quo pro mnohé společnosti. Naše úsilí o další vývoj a zvyšování efektivnosti nás však vede k dalším inovacím. Naše současné vratné skládací přepravky optimalizují celý dodavatelský řetězec a přinesly podstatné snížení emisí CO2. Inovaci považujeme za proces, při kterém se nápady přetváří do životaschopných obchodních modelů a jsou realizovány na základě spolupráce různých úrovní společnosti.

  • Inovace pro vynikající provoz. Zamyslete se nad optimalizací a automatizací, vylepšením výrobků a digitalizací.
  • Inovace pro Nové obchody (obchodní modely), např. CoolRail.
zellik-0436

Zellik: Depo budoucnosti

V distribučním centru reverzní logistiky v Zelliku v Belgii uzavřely společnosti Euro Pool System a Delhaize partnerství za účelem optimalizace využívání přepravců vratných přepravek v rámci dodavatelského řetězce společnosti Delhaize. V roce 2018 distribuční centrum Zellik získalo prestižní cenu pro dodavatelský řetězec za ‚Projekt roku‘. Tato cena se uděluje za inovativní nápady, které zlepšují efektivitu dodavatelského řetězce. Díky reverzní logistice se realizuje přímá doprava od maloobchodníka do distribučního centra, což přináší značné snížení počtu ujetých kilometrů při dopravě. Zellik je navíc první servisní centrum, kde se mycí voda čistí a opakovaně používá v procesu čištění, čímž se snižuje spotřeba vody o 70 %. Tyto inovace přinesly snížení uhlíkové stopy a spotřeby vody servisních středisek.

Naše inovační projekty

Transport of the trays
Chytrá přepravka

Vývoj nové technologie snímačů a softwaru za účelem umožnění monitorování toku našich přepravek a udržování stavu výrobků při přepravě.

Zero waste tray production
Nulový odpad

Díky recyklaci se naše staré přepravky staly jednou ze surovin pro naše nově vyrobené přepravky.

Washing facility service centre
Servisní centra s neutrální produkcí emisí

Snížením spotřeby vody a energie potřebné na ohřev při procesu mytí jsme například schopni snížit CO2 stopu vašeho procesu mytí o 70 %.