ODMÍTNUTÍ ZÁVAZNOSTI

Velkou péči je nutno věnovat vytvoření těchto webových stránek. Společnost Euro Pool System International BV (registrační číslo hospodářské komory 27168083) vylučuje jakoukoliv odpovědnost za přímé či nepřímé škody jakékoliv povahy vzniklé či jakkoliv spojené s těmito webovými stránkami (a jejich obsahem). Zahrnuje to odpovědnost za následné škody a/nebo škody na hardwaru a/nebo softwaru, které přímo či nepřímo vyplývají z používání těchto webových stránek nebo jejich obsahu. Používání jakýchkoliv odkazů na webové stránky třetích stran je zcela rizikem uživatele těchto webových stránek. Společnost Euro Pool System neodpovídá za tyto webové stránky a jejich obsah a zmíněný obsah neověřila s ohledem na přesnost a/nebo úplnost.
Veškeré informace na těchto stránkách, jako jsou dokumenty, videa a/nebo obrázky, jsou chráněny autorským právem, pokud není uvedeno jinak. Nic obsažené na těchto webových stránkách nesmí být reprodukováno a/nebo zveřejňováno prostřednictvím tisku, kopírování, mikrofilmu, v jakémkoliv digitálním formátu nebo jakkoliv jinak bez předchozího písemného souhlasu a povolení od zdroje ve společnosti Euro Pool System.
Pro více informací volejte prosím markentingové a prodejní oddělení na čísle 0031 70 301 41 41.