K cyklickému dodavatelskému řetězci – společně

Ve společnosti Euro Pool System je cykličnost jádrem našich činností. Poskytováním našich vratných přepravek nejen pomáháme snižovat uhlíkovou stopu, ale přispíváme rovněž k přechodu na cyklickou ekonomiku.

Podporujte cykličnost díky našim udržitelným vratným přepravkám

Naší misí je vytvářet hodnotu řízením efektivity v dodavatelském řetězci s čerstvým zbožím společně s našimi dodavateli, zákazníky a partnery. Na základě spolupráce chceme dosáhnout cíle snížení naší uhlíkové stopy o 20 % na pohyb jedné přepravky v roce 2025 ve srovnání s rokem 2017.

Transport model 1

Model dopravy

Organizujeme optimální systémy vracení přepravek do našich servisních center a maximalizujeme využití vracejících se prázdných kamionů. Tím se snižuje počet kilometrů ujetých prázdnými vozidly a náklady na dopravu. Naše přepravky jsou tenké a skládací a umožňují naložení více přepravek do každého kamionu, čímž se snižují celkové emise CO2.

Resource efficiency & optimal design 2

Efektivita zdrojů a optimální design

Naše přepravky jsou vyrobeny z plastu HDPE z prvovýroby, aby byla zaručena dlouhá životnost a udržení vysoké kvality. Spolu s našimi dodavateli soustavně provádíme inovace za účelem zlepšení funkčnosti a odolnosti a zkoumáme využití bioplastů. Díky tomu naše skládací přepravky lépe odolávají větší zátěži než jednorázové obaly, čímž se zabraňuje zbytečnému plýtvání potravinami.

Less co2 truck 3

Snížení uhlíkové stopy

Naším cílem je snížit naši uhlíkovou stopu o 20 % na pohyb jedné přepravky do roku 2025. O dosažení tohoto cíle usilujeme řízením vytížení kamionů, využíváním místních dodavatelů, využíváním stejného přepravce na dovoz i odvoz, používáním alternativní dopravy, například železniční, a dalšími iniciativami.

Reuse 4

Opakované použití

Naše přepravky jsou určené na opakované použití a za rok projdou několika cykly. Vrácené přepravky jsou zkontrolovány, umyty, vytříděny a v případě nutnosti opraveny, než přejdou do nového cyklu. Naše přepravky mají průměrnou životnost více než 7 let a monitorujeme je až do konce jejich životnosti. Přepravky, které již není možno opravit, jsou recyklovány pro další účely.

people-1 5

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou klíčové aktivum pro naše obchody. Pro dosahování našich cílů v oblasti cyklické ekonomiky a podporu osobního růstu jsme zavázáni poskytovat školení a příležitosti rozvoje. U našich zaměstnanců podporujeme rovněž zapojení do komunity, dobrovolnické práce a podpůrné iniciativy.

iStock-495978412

K udržitelnému dodavatelskému řetězci – společně

Naše služby výrazně snižují vaši uhlíkovou stopu. Díky našim vratným skládacím přepravkám, logistickým službám a efektivnímu využívání zdrojů vám pomáháme dosahovat vaše cíle v oblasti udržitelnosti. Podívejte se, co vám to může přinést.

Vzájemnou spoluprací chceme dosáhnout našeho cíle snížit uhlíkovou stopu o 20 % na jeden přesun v roce 2025, ve srovnání s rokem 2017.

Stáhnout hlášení o udržitelnosti

CoolRail

Vedle investic do efektivnější dopravy investujeme rovněž do nových forem dopravy. V roce 2019 jsme spustili CoolRail, službu železniční dopravy chladicími vozy ze Španělska do Nizozemí na přepravu čerstvého ovoce a zeleniny. První vlak CoolRail zajišťuje spojení mezi Valencií a Rotterdamem. Ve srovnání s klasickými kamiony CoolRail snižuje emise CO2 o 70 až 90 % a přispívá k přesunu dopravy ze silnice na železnici, čímž se snižuje zatížení silniční sítě. 

Jste připraveni přehodnotit váš dodavatelský řetězec a pracovat na zavedení cyklického dodavatelského řetězce?

Rádi vám poskytneme správná doporučení pro vaše obchody.

Kontaktujte nás
Andrej hi res4
Andrej hi res4