Iniciativa tří dražebních družstev v Nizozemsku, Belgii a Německu