Nechte se inspirovat případovými studiemi našich zákazníků

Přečtěte si několik inspirativních případových studií zákazníků, u nichž společnost Euro Pool System úspěšně zavedla svá řešení.

Eroski přechází na automatickou kompletaci objednávek

Španělský řetězec supermarketů Eroski věnuje zefektivnění logistiky značné úsilí. V uplynulých pěti letech díky tomu dosáhl 30% snížení počtu přepravních kilometrů, rychlejšího oběhu zboží, 15% úspor mzdových nákladů, snížení chybovosti a vyšší kvality zboží. „Euro Pool System vyplnil mezery v našich logistických znalostech,“ říká ředitel pro logistiku distribučních center (DC) Imanol Alberdi Uria.

Pokračovat ve čtení

Konsolidačním střediskem v Madridu projde 50 milionů skládacích přepravek s čerstvými potravinami

Díky standardizaci přechází Eroski na automatickou kompletaci objednávek

Španělský řetězec supermarketů Eroski učinil zásadní krok směrem k efektivnější logistice. V uplynulých čtyřech letech díky tomu dosáhl 30% snížení počtu přepravních kilometrů, rychlejšího oběhu zboží, 15% úspor mzdových nákladů, snížení chybovosti a vyšší kvality zboží. „Euro Pool System vyplnil mezery v našich logistických znalostech,“ říká ředitel pro logistiku distribučních center (DC) Imanol Alberdi Uria.

V červnu 2010 začal španělský řetězec supermarketů Eroski jako první ve Španělsku používat systém automatické kompletace objednávek pro čerstvé potraviny. Kompletace probíhá v konsolidačním středisku v Madridu na ploše 28 tisíc m2. Jedná se o jedinečnou iniciativu, v jejímž rámci spolupracují Eroski, společnost zabývající se systémovou integrací Ulma Handling Systems a poskytovatel logistických služeb Euro Pool System. Pro španělský řetězec je to nejnovější krok na cestě k revoluci v logistice. Všechno začalo před 12 lety, kdy se řetězec Eroski rozhodl používat multifunkční přepravky Euro Pool System a standardizovat tak obaly pro přepravu čerstvých potravin. Mezi lety 1998 a 2010 stoupl počet zelených a modrých skládacích přepravek v oběhu z 250 tisíc na 50 milionů ročně. Dnes do těchto multifunkčních přepravek balí své zboží všichni dodavatelé masa, ryb, ovoce, zeleniny a pekařských výrobků. A to byl jen první krok.

Od deseti k jedné

Před čtyřmi lety následovala další fáze. „Všechny toky čerstvých potravin jsme soustředili do Madridu,“ vysvětluje Imanol. „Stovky našich dodavatelů předtím dopravovaly své zboží do deseti regionálních distribučních center, přičemž 80 procent logistických činností probíhalo v Madridu. Tento systém bylo možné zefektivnit. Centralizace nám jednoznačně přinesla řadu zlepšení: z deseti objednávek na jednu, z deseti faktur na jedinou, z deseti kontrol kvality na jedinou. Navíc jsme o 30 procent snížili počet přepravních kilometrů a zkrátili dobu skladování zboží z 1,2 na 0,3 dne.“ V Eroski si uvědomovali, že zřízení jediného centrálního střediska pro veškeré čerstvé potraviny je riskantní krok, a proto zřídila společnost Euro Pool System své servisní středisko v jeho těsné blízkosti. Tam se všechny přepravky umyjí, uskladní a znovu distribuují. Servisní středisko je vybaveno i chlazenými sklady. „V případě potřeby funguje servisní středisko jako záložní zařízení pro naše konsolidační centrum, abychom mohli bez přerušení pokračovat v činnosti,“ vysvětluje Imanol.

Plynulý proces

Záložní systém se osvědčil už na jaře roku 2010, kdy byla spuštěna třetí fáze projektu. Servisní středisko tehdy sloužilo jako konsolidační centrum, zatímco se instalovalo zařízení pro automatickou kompletaci objednávek. V červnu bylo kompletační zařízení uvedeno do provozu a od září začne pracovat na plnou kapacitu. „Maximální kapacita je 150 tisíc přepravek za den. Protože fungujeme jako konsolidační centrum, přepravujeme 65 procent našeho zboží na plně naložených paletách a 35 procent pak redistribuujeme a kompletujeme v regionálních distribučních centrech,“ říká Imanol. Záložní sklad má kapacitu neuvěřitelných 800 palet. Odtud se pak plně naložené palety pomocí paletových vozíků dopravují ke zvolenému pásovému dopravníku, kde se připravují k expedici. Další část palet pak zpracuje automatické kompletační zařízení. Palety se rozdělí podle čárových kódů, přesunou do kompletační sekce, reorganizují do plných palet a přepraví se vozíky k vybranému pásovému dopravníku. Nic neprobíhá v hektickém shonu, protože tento systém kompletace je rychlý a plynulý. „Místo třiceti pracovníků, kteří dříve kompletovali objednávky, nám teď stačí pět operátorů, kteří dohlížejí na celý proces. Ostatní zaměstnanci díky tomu mohou vykonávat méně fyzicky náročnou, ale kvalitativně hodnotnější práci. Nedochází k tolika chybám ani ke snížení kvality zboží a celý proces je mnohem rychlejší,“ tvrdí Imanol.

Most k logistickým znalostem a kapitálu

Toto zařízení pro automatickou kompletaci objednávek je první svého druhu v jižní Evropě. Bez úzké spolupráce mezi společnostmi Eroski, Euro Pool System a Ulma by toto inovativní řešení nebylo možné. „Společnost Euro Pool System už má zkušenosti s instalací systému pro automatickou kompletaci objednávek čerstvých potravin u zákazníků v Belgii a Nizozemsku,“ říká Imanol. „Při jednání s Euro Pool System vyšlo najevo, že by společnost ráda rozšířila nabídku poskytovaných služeb. Zařízení pro automatickou kompletaci si nyní od Euro Pool System pronajímáme. Vstoupili jsme tak do nové éry spolupráce: Euro Pool System nám pomáhá vyplnit mezeru v logistických znalostech a zároveň představuje most mezi severní a jižní Evropou.“ Systém pro automatickou kompletaci však není na cestě k efektivnější logistice posledním krokem. „Následovat bude automatizace kompletování objednávek i v našich regionálních distribučních centrech,“ vysvětluje Imanol. „I na tom budeme spolupracovat se společností Euro Pool System. Máme k sobě navzájem skutečnou důvěru.“

Podívejte se také na www.eroski.eswww.ulma.eswww.europoolsystem.com

Aviko usiluje o udržitelnou logistiku

Aviko je přední světová společnost zabývající se zpracováním brambor, a udržitelnost je pro ni proto jednou z hlavních priorit. Z logistického hlediska to znamená rozšířit používání vratných obalů. V roce 2009 přešla společnost Aviko při přepravě čerstvých hranolků částečně na skládací přepravky společnosti Euro Pool System. „Naši nejvýznamnější zákazníci si už nepřejí vytvářet obalový odpad.“

Pokračovat ve čtení

1,6 milionu skládacích přepravek s čerstvými hranolky ročně

Aviko přechází na udržitelnou logistiku

Aviko je přední světová společnost zabývající se zpracováním brambor, a udržitelnost je pro ni proto jednou z hlavních priorit. Z logistického hlediska to znamená rozšířit používání vratných obalů. V roce 2009 přešla společnost Aviko při přepravě čerstvých hranolků částečně na skládací přepravky společnosti Euro Pool System. „Naši nejvýznamnější zákazníci si už nepřejí vytvářet obalový odpad.“

Mezinárodní hranolkový gigant zaujímá čtvrté místo na světě v prodeji výrobků z brambor. Produkty značky Aviko konzumuje každý den přibližně 7,5 milionu lidí v 75 zemích světa. Tajemství tohoto úspěchu leží v historii společnosti. Aviko zahájilo svou činnost v roce 1962 jako družstvo pěstitelů brambor, kteří si chtěli udržet pod kontrolou i zpracování svých plodin. Aviko dodnes vlastní nizozemští pěstitelé sdružení v družstvu Royal Cosun. Heslo organizace zní: „Vytváříme hodnoty z brambor“, což jasně svědčí o tom, že jsou brambory stále základním pilířem její činnosti. „Vytváříme přidanou hodnotu pro všechny články v dodavatelském řetězci: pro producenty, pro naše zaměstnance, akcionáře i zákazníky. Pro zákazníky jsme spolehlivým dodavatelem se širokým a inovativním výrobním sortimentem a dobrými cenami,“ vysvětluje Jan van Wilsem, generální obchodní ředitel Aviko Gastronomie.

Méně obalového odpadu

Pro firmu Aviko rovněž stále nabývá na důležitosti společenská odpovědnost. „Proto jsme se například rozhodli používat při vaření udržitelné tuky,“ vysvětluje manažer dopravy Frank Scholten. „V rámci logistiky také testujeme nákladní automobily, které jako palivo používají směs LPG a motorové nafty. Přechod na vratné obaly je jen další součást tohoto trendu.“ Společnost si uvědomila, že na udržitelnost se začínají zaměřovat i její největší zákazníci. „Právě naši největší odběratelé už nechtějí krabice. Tlačí na nás, abychom jim zboží dodávali ve vratných obalech. Snižování množství obalového odpadu vnímají jako součást své společenské odpovědnosti,“ dodává Scholten.

Celoevropské pokrytí

Od března 2009 používá Aviko částečně pro přepravu svých čerstvých hranolků do gastronomických zařízení vratné skládací přepravky společnosti Euro Pool System. Společnost se rozhodla používat jeden konkrétní typ skládacích přepravek, které pojmou dva pětikilogramové pytle čerstvých hranolků. „Mívali jsme své vlastní přepravky, ale ne vždy se nám dařilo zajistit jejich dostatečný počet,“ říká Scholten. „Proto jsme se rozhodli, že bude lepší přestat investovat do nákupu dalších vlastních přepravek a začít místo toho využívat již zavedený systém. A proč jsme si vybrali právě Euro Pool System? Tuto společnost naši největší zákazníci už znají a jejich systém je všeobecně akceptovaný. Také pro nás bylo důležité, že působí po celé Evropě.“

Efektivní logistika zpětného odběru

Zvolit právě tento poolingový systém bylo skvělé rozhodnutí, říká Frank Scholten. „Vždycky máme k dispozici zásobu čistých přepravek a nedochází k žádným sporům ohledně systému zálohování, protože ho každý dobře zná a chápe. Dodáváme naše výrobky jak koncovým zákazníkům, tak dodavatelům po celé Evropě.

Z našeho hlediska je skutečně ideální, že Euro Pool System řídí logistiku vratných obalů ve všech těchto zemích. Znamená to, že my už se nemusíme o nic starat. Přepravky jsou navíc skládací, a jejich přeprava je tak efektivnější.

Šest prázdných přepravek zabere stejně místa jako jedna plná přepravka. V současnosti používáme tento systém pro deset procent naší produkce čerstvých hranolků dodávaných gastronomickým zařízením. To znamená 1,6 milionů oběhů za rok, a tento počet stále roste.“

Podívejte se také na www.aviko.comwww.europoolsystem.com

Proč Aviko už od roku 2009 používá skládací přepravky společnosti Euro Pool System?

• Klienti znají a akceptují systém zálohování.

• Vždy je k dispozici dostatečná zásoba přepravek.

• Euro Pool System se plně stará o zpětný odběr přepravek.

• Pokrytí značné části Evropy znamená, že jsou přepravky k dispozici prakticky všude.

• Řešení přes aplikaci E-web usnadňuje objednávání i výměnu informací.

• Přepravky jsou pevné, dokonale stohovatelné a zaručují optimální ochranu zboží.