Člověk tady není ničím sešněrovaný, možnosti jsou obrovské.

Robbert Mol

Supply chain analyst
Euro Pool System
Nizozemí

Neuvěřitelné. Takový byl můj první dojem z Euro Pool System. Vystudoval jsem obor logistika a management a toto je moje první zaměstnání na plný úvazek. Na všem je zde vidět, že se jedná o rychle rostoucí společnost. Neustále se něco děje, žádná rutina.

Pracuji na celé řadě inovativních projektů, jejichž smyslem je dosáhnout zlepšení fungování naší firmy. Je to velice zajímavá práce. Když shrnu, o co se jedná, tak to bude možná vypadat poměrně jednoduše, ale ve skutečnosti je to poměrně složité. Do určité míry to souvisí se zajišťováním služeb pro celou Evropu. Přepravky používané z Německa pochází třeba ze Španělska. Je třeba říct, že se jedná o jeden z největších dodavatelských řetězců v Evropě. Je to něco úžasného.

V současné době se zaměřuji na Německo, kde pracujeme na inovaci nazvané Smart Return Logistics. Uvážím-li, že zde pracuji teprve první rok, tak musím říct, že si nesmírně vážím toho, že pracuji a pomáhám uvádět do života něco takového. To ale souvisí s celkovou kulturou firmy. Pokud chcete na něčem pracovat, máte zde volné pole působnosti – nikdo vás ničím neomezuje. Podle mě má na to vliv fakt, že se jedná o poměrně malou společnost, která stále roste. Z toho plyne nekonvenční způsob uvažování, s nimž lidé přistupují k práci. To, že zde máme volnost vyvíjet iniciativu, mi naprosto vyhovuje.

Mezi nejzajímavější součást mé práce patří diskuse s kolegy z různých regionů, kdy se zamýšlíme nad různými nápady a snažíme se nalézt společné řešení. Přitom člověk v praxi vidí, jaké přínosy tato spolupráce má. Všichni jako by zde měli přímo geneticky zakódovanou schopnost kriticky hodnotit nápady ostatních. U nás poměrně často dochází k tomu, že i po dokončení projektu se k němu lidé dále vyjadřují. Nejde o to, že bychom se tady navzájem kritizovali; podstatou je snaha neustále se učit od sebe navzájem. Díky tomu si člověk na vše dává lepší pozor.

Samotné přepravky jsou ztělesněním něčeho, co osobně považuji za důležité. Právě důraz, jaký společnost klade na ochranu životního prostředí, byl jedním z důvodů, proč jsem se pro tuto práci rozhodl. Práce zde je pro lidi, kteří alespoň trochu myslí ekologicky. Musíte neustále přemýšlet o tom, jak zlepšovat svoji práci, abyste přispívali k ochraně životního prostředí, což je něco fantastického. A to budeme dělat i do budoucnosti.