ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette websted er udarbejdet med stor omhu. Euro Pool System International BV (registreringsnummer 27168083 i det hollandske industri- og handelskammer) kan ikke gøres erstatningsansvarlig for nogen form for direkte eller indirekte skade, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med (indholdet af) dette websted. Dette omfatter erstatningsansvar for følgeskade og/eller skade på hardware og/eller software, som er en direkte eller indirekte følge af brugen af dette websted eller dets indhold. Brug af eventuelle links til websteder tilhørende tredjeparter er helt på brugerens egen risiko; Euro Pool System er ikke ansvarlig for de pågældende websteder eller deres indhold og har ikke kontrolleret det pågældende indholds rigtighed og/eller fuldstændighed.

Alle oplysninger, herunder dokumenter, videoklip og/eller billeder på dette websted er ophavsretligt beskyttede, medmindre andet er anført. Intet på dette websted må reproduceres og/eller offentliggøres på tryk, fotokopi eller mikrofilm, i digitalt format eller i nogen anden form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Euro Pool System. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vores marketing- & salgsafdeling på +31 70 301 41 41.