Sammen på vej mod en cirkulær forsyningskæde

Cirkularitet er kernen i aktiviteterne hos Euro Pool System. Når vi leverer returkasser til dig, hjælper vi dig ikke kun med at mindske dit CO2-aftryk, men bidrager også til overgangen til en cirkulær økonomi.

Styrk cirkulariteten med vores bæredygtige returkasser

Vores mission er at skabe værdi ved at fremme effektiviteten i friskvareforsyningskæden sammen med vores leverandør, kunder og partnere. Gennem samarbejde vil vi nå vores mål om at reducere vores CO<sub>2</sub>-aftryk med 20 % pr. kassebevægelse i 2025, set i forhold til 2017.

Transport model 1

Transportmodel

Vi organiserer optimale retursystemer til vores servicecentre, hvor vi udnytter de tomme returbiler bedst muligt. Det reducerer både antallet af transportkilometer for tomme biler og transportomkostningerne. Vores kasser er tynde og foldbare, hvilket betyder, at hver enkelt lastbil transporterer flere kasser og mindre luft. Det mindsker den samlede CO2-udledning.

Resource efficiency & optimal design 2

Ressourceeffektivitet og optimalt design

Vores kasser er fremstillet af ny HDPE-plast, hvilket sikrer en høj kvalitet og holdbarhed og dermed en lang levetid. Sammen med vores leverandører forbedrer og fornyer vi løbende kassernes funktionalitet og robusthed og udforsker mulighederne for brug af bioplast. Det betyder, at vores foldekasser bedre kan holde til tung last end engangsemballage, og at vi derved undgår unødigt madspild.

Less co2 truck 3

Reduceret CO2-aftryk

Det er vores ambition at reducere vores CO2-aftryk med 20 % pr. bevægelse inden udgangen af 2025. Det vil vi opnå gennem effektiv styring af vognopfyldning, brug af lokale leverandører, brug af samme vognmand til ind- og udgående transporter, brug af alternative transportmidler som f.eks. jernbane, samt øvrige tiltag.

Reuse 4

Genbrug

Vores kasser kan genbruges og indgår i adskillige rotationer hvert år. De returnerede kasser kontrolleres, vaskes, sorteres og repareres om nødvendigt, inden de indsættes i en ny rotation. Vores kasser har en gennemsnitlig levetid på mere end 7 år, og vi holder nøje øje med dem, indtil de har udtjent deres levetid. Kasser, som ikke længere kan repareres, bliver genanvendt til andre formål.

people-1 5

Mennesker

Vores medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Vi lægger vi stor vægt på at tilbyde uddannelses- og udviklingsmuligheder for derved at indfri vores ambition om cirkularitet og styrke den personlige udvikling. Vi tilskynder ligeledes alle til at involvere sig i lokalsamfundet og i frivillige aktiviteter og bakker op om initiativer fra vores medarbejdere.

iStock-495978412

Sammen på vej mod en bæredygtig forsyningskæde

Vores ydelser reducerer dit CO2-aftryk betydeligt. Med vores returfoldekasser, logistikydelser og effektive ressourceudnyttelse hjælper vi dig med at opnå dine bæredygtighedsmål. Se, hvor meget det kan betyde for dig.

Gennem samarbejde vil vi nå vores mål om at reducere vores CO2-aftryk med 20 % pr. kassebevægelse i 2025 set i forhold til 2017.

Download bæredygtighedsrapport

CoolRail

Ud over at investere i mere effektiv transport investerer vi også i nye transportformer. I 2019 lancerede vi CoolRail, en jernbanekøletransport fra Spanien til Holland til transport af frisk frugt og grønt. Det første CoolRail-tog er en forbindelse mellem Valencia og Rotterdam. Sammenlignet med almindelige lastbiler mindsker CoolRail CO2-udledningen med 70-90 % og bidrager desuden til overgangen fra vejtransport til jernbanetransport, hvilket aflaster vejnettet.

Er du klar til at revurdere din forsyningskæde og gøre den cirkulær?

Vi hjælper dig gerne med den rigtige rådgivning til din virksomhed.

Kontakt os
Kurt hi res
Kurt hi res