Erklæring om databeskyttelse

Euro Pool Group (herefter betegnet "EPG", "vi", "vores" eller "os") har udarbejdet denne erklæring om databeskyttelse, fordi det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Denne erklæring om databeskyttelse beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, og gælder for alle personoplysninger, vi indsamler og behandler i forbindelse med levering af tjenesteydelser og i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. Euro Pool System International B.V. (etableret i Holland) er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Både Euro Pool System-divisionen og La Palette Rouge-divisionen (samt alle Euro Pool Groups koncernvirksomheder, som fremgår af denne oversigt) overholder denne erklæring om databeskyttelse. Afvigelser kan dog være nødvendige, hvis disse er påkrævet i henhold til lokal lovgivning.

Vi kan til enhver tid opdatere denne erklæring om databeskyttelse, når det er nødvendigt som følge af nye udviklinger. Euro Pool Group anbefaler dig at læse denne erklæring om databeskyttelse med jævne mellemrum, så du holder dig opdateret på eventuelle ændringer. Vi vil varsle dig om ændringer i denne erklæring om databeskyttelse, hvis vi finder det relevant i forhold til ændringernes potentielle konsekvenser (f.eks. hvis vi indfører automatiserede beslutningsprocesser eller profilanalyser). Denne udgave af erklæringen om databeskyttelse er senest opdateret den 15. maj 2018.

1. Forskellige typer registrerede

Du er omfattet af denne erklæring om databeskyttelse, fordi du er:

a) en kunde, der anvender returemballage fra Euro Pool System eller paller fra La Palette Rouge
b) en leverandør eller serviceudbyder, der leverer varer eller ydelser til os
c) gæst på et af vores kontorer eller depoter eller i en anden fysisk afdeling (bemærk, at en kunde eller leverandør også kan være gæst)
d) besøgende på vores websted.

De enkelte situationer er beskrevet nedenfor.

2. Forskellige typer personoplysninger

Når du er kunde (som beskrevet ovenfor under 1.a) eller leverandør (som beskrevet ovenfor under 1.b), kan vi indsamle følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer/-numre
 • Økonomiske oplysninger såsom dine bankkontooplysninger, ordreoplysninger og betalingsoplysninger
 • Kontooplysninger såsom dit brugernavn og din adgangskode, hvis du har adgang til visse IT-platforme, vi stiller til rådighed
 • Socialsikringsnumre – det kan f.eks. være en del af dit momsregistreringsnummer.

Når du er gæst (som beskrevet ovenfor under 1.c), kan vi indsamle følgende oplysninger:

 • Oplysninger om dit besøg såsom dit navn, start- og sluttidspunktet for dit ophold og udførte aktiviteter
 • Kontooplysninger såsom dit brugernavn og din adgangskode, hvis du har adgang til visse IT-platforme, vi stiller til rådighed
 • Kamerabilleder – på visse kontorer og depoter, som drives af os, gør vi brug af overvågningssystemer.

Når du er besøgende på vores websted (som beskrevet ovenfor under 1.d), kan vi indsamle følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer/-numre, hvis du beder os kontakte dig via vores websted
 • Oplysninger indsamlet af cookies såsom din IP-adresse.

 

3. Brug af EPG-websteder

For at gøre de websteder, EPG benytter til kommunikation med dig, mere brugervenlige, benytter vi såkaldte cookies. Cookies er små datafiler, som automatisk gemmes på din computer, når du besøger et af vores websteder. Du kan vælge at deaktivere disse funktioner ved at markere de relevante indstillinger i dine browserindstillinger eller på din computer.

Brug af Google Analytics

Der kan blive indsamlet generelle oplysninger om den besøgendes brugsadfærd på vores hjemmeside ved hjælp af automatiserede analyseværktøjer. Det omfatter f.eks. besøgte internetsider, besøgets varighed, henvisende sider samt generelle oplysninger om dit computersystem, herunder styresystem, skærmopløsning, anvendt browser osv. Alle oplysninger, som indsamles af disse analyseværktøjer, opbevares anonymt og kan ikke spores tilbage til dig som person. Hvis du ikke accepterer denne anonyme indsamling af oplysninger om brugsadfærd, kan du forhindre den ved at deaktivere cookies i dine browserindstillinger.

Vores websteder benytter Google Analytics, et webbaseret analyseværktøj, der registrerer og fortæller os, hvordan webstedet bliver brugt, og således hjælper os til at forbedre det. Det sker, ved at Google Analytics gemmer små tekstfiler, kaldet cookies, på den enhed, du besøger vores websted på. De oplysninger, som indsamles af disse cookies, f.eks. antallet af besøgende på webstedet, hvilke sider de har besøgt, og hvor lang tid de har brugt på webstedet, er aggregerede og derfor anonyme. Kun en del af din IP-adresse gemmes, og det er ikke muligt at identificere de besøgende på vores websteder. Disse oplysninger overføres til (og gemmes på) Google-servere i USA. Google kan overføre disse oplysninger til tredjeparter, såfremt Google er forpligtet hertil ved lov, eller hvis de pågældende tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne.

Du kan til enhver tid forhindre brug og/eller installation af cookies eller trække dit samtykke tilbage ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at det kan påvirke din brugeroplevelse på vores websted. Når du fortsætter med at bruge vores websted uden at ændre dine privatlivsindstillinger, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Hvis du vil vide mere om cookies, herunder hvordan du administrerer og sletter dem, kan du besøge www.allaboutcookies.org.

Ansvar for links

Vores websteder kan indeholde links til eksterne websteder, som tilhører tredjeparter. Vi har ingen indflydelse på indholdet af disse tredjepartswebsteder og kan derfor ikke holdes ansvarlige for deres indhold eller for eventuelle tab (direkte eller indirekte), du måtte lide som følge af dit besøg på de pågældende websteder. De respektive udbydere eller operatører er til enhver tid eneansvarlige for indholdet på de linkede websteder.

4. Behandlingens formål

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Produktudvikling, forskning og forbedring af produkter og/eller ydelser: Dette formål vedrører den behandling, som er nødvendig for udvikling og forbedring af vores produkter og/eller ydelser samt for forskning og udvikling.
 • Opfyldelse af aftaler med kunder og leverandører: Kommunikation med registrerede og andre parter, som er involveret i en kontrakt, besvarelse af forespørgsler om (yderligere) oplysninger fra kunder og leverandører samt tvistbilæggelse.
 • Administration af forretningsrelationer: Markedsføring i forbindelse med kommercielle aktiviteter, herunder kontostyring, kundeservice og udførelse af markedsføringsaktiviteter, med henblik på at etablere og vedligeholde kunderelationer, udvide kunde- eller leverandørrelationer samt foretage analyser af personoplysninger til statistik- eller forskningsmæssige formål.
 • Gennemførelse af forretningsprocesser: Intern styring og rapportering af aktiviteter såsom administration af (og opfølgning på) virksomhedsaktiver, gennemførelse af interne audit og undersøgelser, finansierings- og regnskabsprincipper, implementering af virksomhedskontrol, tilvejebringelse af centrale behandlingsfaciliteter af effektivitetshensyn, forvaltning af fusioner, opkøb og frasalg samt behandling af personoplysninger med henblik på rapportering og analyse.
 • Sikkerhed: Dette formål omfatter aktiviteter vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø på EPG's depoter og kontorer, beskyttelse af aktiver, som er ejet af EPG, dennes kunder eller leverandører, samt autentificering af kunde- eller leverandørstatus.
 • Beskyttelse af de registreredes vitale interesser: Dette omfatter situationer, hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte de registreredes vitale interesser, f.eks. af akutte lægelige årsager.
 • Overholdelse af lovkrav: Dette omfatter behandling af personoplysninger, som er nødvendig for at overholde de (lokale) love, bestemmelser og sektorspecifikke retningslinjer, som EPG er underlagt, f.eks. skattelovgivningen.

 

5. Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi har ret til at behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse. Efter vores opfattelse vejer vores interesse(r) i at behandle visse personoplysninger tungere end de registreredes interesse(r), bl.a. i betragtning af arten af de personoplysninger, vi behandler (som en virksomhed, der hovedsageligt leverer B2B-ydelser), og vi vil så vidt muligt og regelmæssigt afveje disse interesser. Vi har også ret til at behandle personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig eller overholde et lovkrav. Endelig kan vi i nogle tilfælde bede om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til bestemte formål. Du kan altid trække dette samtykke tilbage. Det vil dog påvirke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, før dit samtykke blev trukket tilbage.

6. Parter, der kan få adgang til dine oplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger i følgende situationer:

 • Vores medarbejdere kan have adgang til dine personoplysninger. En medarbejder vil dog kun have adgang, hvis det er nødvendigt i forbindelse med et af de formål, som er beskrevet ovenfor, og kun hvis den pågældende medarbejder er bundet af tavshedspligt.
 • Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, der agerer på vores vegne. Disse tredjeparter omfatter vores (IT-)serviceudbydere, vedligeholdelsespartnere, sikkerheds- og vagtvirksomheder samt kreditvurderingsbureauer. De pågældende tredjeparter må kun anvende dine personoplysninger til de formål, som er beskrevet ovenfor, og kun i henhold til vores anvisninger.
 • Vi kan videregive dine personoplysninger, hvis vi er forpligtet hertil ved lov eller i henhold til en retskendelse, f.eks. fra de retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige organer

 

7. Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig behandling, bl.a. ved at sikre, at:

 • dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang
 • fortroligheden af dine personoplysninger er sikret
 • dine personoplysningers integritet og tilgængelighed opretholdes
 • relevant personale er uddannet i informationssikkerhedskrav
 • reelle eller formodede brud på datasikkerheden indberettes i henhold til den gældende lovgivning.

Når vi sender følsomme personoplysninger pr. e-mail, bestræber vi os på at opretholde moderne sikkerhedsstandarder (og får vores leverandører til at gøre det samme).

8. Hvor opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, så længe de er i vores varetægt.

9. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i en begrænset periode og sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til behandlingsformålene (medmindre et obligatorisk lovkrav forpligter os til at opbevare dem i en længere periode). Økonomiske oplysninger slettes hurtigst muligt under overholdelse af de (lokale) lov- og regnskabsmæssige krav. Du bør være opmærksom på, at dine personoplysninger kan blive behandlet via e-mailsystemer/-servere til kommunikationsformål og (derfor) fortsat kan eksistere i længere tid.

10. Dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelse

I henhold til EU's persondataforordning (GDPR), som gælder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du visse rettigheder, som du kan anmode om at gøre gældende ved at bruge nedenstående kontaktoplysninger.

Ret til indsigt

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og til at få visse oplysninger om, hvordan vi bruger dem. Disse oplysninger vil normalt blive sendt til dig elektronisk.

Ret til berigtigelse

Vi træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at de personoplysninger, vi har om dig, er korrekte og fyldestgørende. Hvis du tror, at dette ikke er tilfældet, kan du bede os om at opdatere eller redigere oplysningerne.

Ret til sletning

Du har i visse situationer ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, f.eks. hvis de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige til det oprindelige formål, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage. En sådan beslutning er dog styret af de (øvrige) involverede interesser. Vi kan f.eks. have retlige og administrative forpligtelser, som forhindrer os i at efterkomme din anmodning.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse situationer ret til at bede os om at ophøre med at anvende dine personoplysninger, f.eks. hvis du tror, at de personoplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller hvis du mener, at vi ikke længere har brug for at anvende dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse situationer ret til at bede os om at overføre de personoplysninger, du har afgivet til os, til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som er baseret på vores legitime interesse. Medmindre vi har en vægtig legitim grund til behandlingen, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne på dette grundlag, når du indgiver en indsigelse.

Rettigheder vedrørende automatiske beslutningsprocesser og/eller profilanalyser

Du har ret til ikke at blive være genstand for automatiske beslutningsprocesser, herunder profilanalyser, som har retsvirkning for dig eller har en lignende betydelig virkning. Vi benytter generelt ikke automatiserede beslutningsprocesser eller profilanalyser, men hvis du mener, at du på nogen måde er blevet genstand for en automatisk beslutningsproces, og ikke er enig i resultatet, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger og bede os om at revurdere beslutningen.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

I de fleste tilfælde er vores forretning og dine personoplysninger af en sådan art, at vi ikke baserer behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke. I specifikke tilfælde kan det dog hænde, at vi beder om dit samtykke. Når vi gør det, har du ret til at trække dit samtykke til vores videre brug af dine personoplysninger tilbage.

Ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

11. Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende denne politik eller vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den lokale administration. Du kan også kontakte den databeskyttelsesansvarlige (Privacy Officer) på vores hovedkontor på adressen Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Holland, eller sende en e-mail til privacy.officer@europoolsystem.com.

EPG-virksomheder