Adatvédelmi nyilatkozat

Ezen adatkezelési tájékoztatót szükség szerint időről időre frissíthetjük az újonnan felmerült fejleményekre való tekintettel. Az Euro Pool Group azt tanácsolja, hogy rendszeresen olvassa el az adatkezelési tájékoztatót, hogy tisztában legyen az esetleges módosításokkal. Értesítjük Önt az ezen adatkezelési tájékoztatót érintő változásokról, amennyiben ezt relevánsnak tartjuk az adott változások potenciális hatását illetően (például ha automatikus döntéshozatalt alkalmaznánk vagy profilalkotást végeznénk). Az adatkezelési tájékoztató e változata legutóbb 2018. május 15-én került módosításra.

1. Az érintettek típusai

Ezen adatkezelési tájékoztató annak okán vonatkozhat Önre, hogy Ön:

 • az Euro Pool System újrafelhasználható csomagolásait vagy a La Palette Rouge raklapjait használó ügyfél;
 • számunkra árukat vagy szolgáltatásokat biztosító beszállító vagy szolgáltató;
 • irodáinkba, raktárainkba vagy más telephelyünkre látogató személy (megjegyzendő, hogy egy ügyfél vagy beszállító lehet egyszersmind látogató is);
 • honlapunkra látogató személy.
A fenti helyzeteket az alábbiakban külön-külön kezeljük.

2. A személyes adatok típusai

Amennyiben Ön ügyfelünk (a fenti 1.a) pontban foglaltak szerint) vagy beszállítónk (a fenti 1.b) pontban foglaltak szerint), akkor Önre vonatkozóan az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük:

 • Kapcsolattartási adatok. Például az Ön neve, e-mail-címe és telefonszáma(i).
 • Pénzügyi adatok. Például az Ön bankszámlaszáma, rendelési információi és fizetési adatai.
 • Felhasználóifiók-adatok. Például az Ön felhasználóneve és jelszava, amennyiben hozzáféréssel rendelkezik bizonyos általunk biztosított IT-platformokhoz.
 • Társadalombiztosítási azonosító jelek. Ez a szám része lehet az Ön adószámának.

Amennyiben Ön látogatónk (a fenti 1.c) pontban foglaltak szerint), akkor Önre vonatkozóan az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük:

 • Látogatások részletei. Például az Ön neve, érkezésének és távozásának időpontja, a végzett tevékenységek.
 • Felhasználóifiók-adatok. Például az Ön felhasználóneve és jelszava, amennyiben hozzáféréssel rendelkezik bizonyos általunk biztosított IT-platformokhoz.
 • Kamerafelvételek. Bizonyos általunk üzemeltetett irodahelyiségekben vagy raktárakban biztonsági kamerarendszereket használunk.

Amennyiben Ön honlapunk látogatója (a fenti 1.d) pontban foglaltak szerint), akkor Önre vonatkozóan az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük:

 • Kapcsolattartási adatok. Például az Ön neve, e-mail-címe és telefonszáma(i), amennyiben Ön a honlapunkon keresztül kéri, hogy lépjünk kapcsolatba Önnel.
 • Cookie-kon (sütiken) keresztül gyűjtött információk. Például az Ön IP-címe.

3. Az EPG honlapjainak használata

Annak érdekében, hogy az EPG által használt honlapok használata a lehető legkényelmesebb legyen az Ön számára, úgynevezett „cookie”-kat (sütiket) használunk. Ezek a cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek lementésre, amikor valamely honlapunkat használja. A cookie-k használatát Ön letilthatja a böngészőszoftverének vagy számítógépének megfelelő beállításával.

A Google Analytics szolgáltatás használata
Automatikus analitikai eszközök használatával általános jellegű információk gyűjtésére kerülhet sor arra vonatkozóan, hogy honlapunkra látogatók miként használják azt. Ezen információk közé tartozik például, hogy mely oldalak kerültek megnyitásra, mennyi ideig tartózkodott ott a látogató, milyen oldalról jutott oda, valamint általános jellegű információk az Ön számítógépes rendszerére vonatkozóan, mint például az operációs rendszer, a képernyő felbontása, a használt böngészőszoftver stb. Az ezen analitikai eszközök révén gyűjtött összes adat anonim módon kerül tárolásra, és nem kapcsolható össze az Ön személyével. Amennyiben Ön nem fogadja el a felhasználóviselkedésre vonatkozó fenti anonim adatgyűjtést, akkor azt a cookie-k letiltásával tudja megakadályozni böngészőszoftvere beállításaiban.
Honlapjainkon a Google Analytics nevű webes alapú analitikai eszközt használjuk, amely nyomon követi és jelentés formájában megküldi számunkra, hogy miként használják honlapjainkat az oda látogatók, annak érdekében, hogy tovább javítsuk azokat. A Google Analytics a fenti funkciót olyan módon végzi el, hogy kisméretű szöveges adatfájlokat, úgynevezett „cookie”-kat ment le az Ön által a honlapunk megnyitására használt eszközre. A cookie-k által gyűjtött adatok – például a honlapra látogatók száma, a megnyitott oldalak és a honlapon töltött idő – összesítésre kerül, és ilyen módon anonim. Az Ön IP címe csak részlegesen kerül tárolásra, és nem lehetséges a honlapunkra látogatók azonosítása. Ezen információk a Google cég USA-ban található szervereire kerülnek továbbításra (és tárolásra); a Google ezen információkat továbbíthatja harmadik felek számára, amennyiben ez jogszabályi kötelezettsége vagy amennyiben ezen adatokat harmadik felek feldolgozzák a Google nevében.
Ön le tudja tiltani a cookie-k használatát és/vagy lementését, illetve bármikor vissza tudja vonni hozzájárulását a böngészőszoftvere megfelelő beállításával, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy ez befolyásolhatja a honlapunk Ön általi használatát és a felhasználói élményt. Amennyiben Ön tovább használja honlapunkat ezen adatvédelmi beállítások megváltoztatása nélkül, akkor ezzel elfogadja a cookie-k használatát. Amennyiben további információkat szeretne kapni a cookie-kra vonatkozóan (ideértve azok kezelését és törlését is), látogasson el az alábbi honlapra: www.allaboutcookies.org.

A külső hivatkozásokért való felelősség
Honlapjaink hivatkozásokat (linkeket) tartalmazhatnak harmadik felek külső honlapjaira. Ezen harmadik felek honlapjai felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel, és ilyen módon nem tartozunk felelősséggel ezen honlapok tartalmáért vagy bármiféle kárért (legyen az közvetlen vagy közvetett), amelyet Ön esetleg elszenvedhet az ezen honlapokra való látogatás következtében. A hivatkozott honlapok tartalmáért minden esetben azok szolgáltatói és üzemeltetői tartoznak kizárólagos felelősséggel.

4. Az adatkezelés céljai

Az Ön adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • Termékfejlesztés, a termékekre és/vagy szolgáltatásokra irányuló kutatások és fejlesztések: ezen célhoz tartoznak az olyan adatkezelési tevékenységek, amelyek a termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez, a kutatási és fejlesztési tevékenységhez szükségesek.
 • Az ügyfelekkel és beszállítókkal kötött szerződések teljesítése: kommunikáció az érintett adatalanyokkal és más, a szerződésekben érintett felekkel, az ügyfelek vagy szállítók általi, (további) információkra irányuló kérésére adott válasz, illetve jogviták rendezése.
 • Kapcsolatkezelés: kereskedelmi tevékenységekre irányuló marketing tevékenység, ideértve az ügyfélkapcsolatok kezelését, ügyfélszolgálati tevékenységet, valamint marketing tevékenységeket, melyek célja az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel és/vagy kapcsolattartás, valamint egy kapcsolat kiterjesztése egy ügyféllel vagy szállítóval, illetve elemzések készítése a személyes adatok vonatkozásában statisztikai és kutatási célokra.
 • Üzleti folyamatok végrehajtása: belső irányítás és vezetői jelentések készítése az olyan tevékenységekre vonatkozóan, mint a vállalati vagyontárgyak kezelése (és követése), belső ellenőrzések és vizsgálatok végzése, finanszírozási és számviteli elvek, üzleti ellenőrzések bevezetése, központi feldolgozási szolgáltatások nyújtása a hatékonyság növelése céljából, egyesülések, felvásárlások és tőkekivonások menedzselése, valamint a munkavállalói adatok kezelése a vezetői jelentésekhez és elemzésekhez.
 • Biztonság és védelem: ezen célhoz tartoznak az EPG raktáraiban és irodáiban a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységeket, az EPG, annak ügyfelei és beszállítói vagyontárgyainak védelmét, valamint az ügyfél és a beszállítói státusz hitelesítését érintő tevékenységek.
 • Az érdekeltek létfontosságú érdekeinek védelme: ezen célhoz az érdekeltek létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges adatkezelés tartozik, például sürgős orvosi okokból.
 • Jogi kötelezettségnek való megfelelés: ezen célhoz tartozik a személyes adatok kezelése, amely olyan (helyi) jogszabályoknak, rendelkezéseknek és ágazatspecifikus iránymutatásoknak való megfeleléshez szükséges, melyeknek az EPG alá van vetve, mint például az adóügyi jogszabályok.

5. Az Ön adatai kezelésének jogalapja

Az Ön személyes adatait annak alapján kezelhetjük, hogy ezen adatkezelés szükséges valamely általunk érvényesíteni kívánt jogos érdek céljaira. Úgy véljük, hogy bizonyos személyes adatok feldolgozására vonatkozó érdekünk/érdekeink nagyobb súllyal esnek latba, mint az érdekeltek érdeke(i), figyelembe véve az általunk kezelt személyes adatok jellegét is (mint elsősorban más vállalkozások számára szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás) és ezen érdekeket lehetőség szerint rendszeresen mérlegeljük. Kezelhetünk tovább személyes adatokat olyan mértékben, amennyire szükséges valamely Önnel megkötött szerződés vagy egy jogi kötelezettség teljesítéséhez. Végezetül bizonyos esetekben az Ön hozzájárulását kérjük személyes adatainak bizonyos célokra való kezeléséhez. Önnek bármikor jogában áll ezen hozzájárulását visszavonni, azonban ez nem befolyásolja a hozzájárás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. AzFelek, akik hozzáférhetnek az Ön adataihoz

Az Ön személyes adatait az alábbi körülmények esetén továbbíthatjuk:

 • Alkalmazottjaink hozzáféréssel rendelkezhetnek a személyes adatokhoz. Ilyenkor csak a fentiekben leírt célokhoz szükséges esetben és csak akkor kerül sor hozzáférés biztosítására, ha az alkalmazottat titoktartási kötelezettség köti.
 • Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a mi nevünkben eljáró harmadik felekkel. Ezen harmadik felek közé tartoznak az (IT-)szolgáltatóink, karbantartó felek, vagyonbiztonsági/megfigyelési szolgáltatást nyújtó felek és hitelminősítő szervezetek. Ilyen esetekben ezen harmadik felek csak a fentiekben leírt célokra és csak a mi utasításaink szerint kezelhetik az Ön személyes adatait.
 • Az Ön személyes adatait megoszthatjuk például bűnüldöző hatóságokkal vagy más kormányzati szervekkel, amennyiben erre jogszabályi rendelkezés vagy bírósági végzés kötelez minket.

7. Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes feldolgozással szembeni védelme érdekében, többek között annak biztosítása révén, hogy:

 • az Ön személyes adatai védve legyenek jogosulatlan hozzáféréssel szemben;
 • az Ön személyes adatainak kezelése bizalmasan történjen;
 • biztosított legyen az Ön személyes adatainak integritása és rendelkezésre állása;
 • a releváns személyzet megfelelő képzésben részesüljön az információbiztonsági követelményeket illetően;
 • a tényleges vagy gyanított adatvédelmi incidensek bejelentésre kerüljenek a vonatkozó jogszabályok szerint.

Különleges személyes adatok e-mail útján történő megadása esetén arra törekszünk, hogy fenntartsuk a tudomány és a technológia állásának megfelelő biztonsági szabványokat (valamint ezeket szállítóinktól is megköveteljük). 

8. Területi korlátozások a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

Az Ön által ránk bízott személyes adatai nem kerülnek ki az Európai Gazdasági Térségből. 

9. A személyes adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait korlátozott ideig őrizzük meg, majd töröljük azt követően, hogy már nem szükséges azok kezelése (hacsak valamely kötelező érvényű rendelkezés nem ír elő hosszabb időtartamú adatmegőrzést). A pénzügyi adatok törlésre kerülnek, amint lehetséges, a (helyi) jogszabályok és számviteli követelmények figyelembe vétele mellett. Tájékoztatjuk, hogy kommunikációs célokból a személyes adatok feldolgozására e-mail-rendszereken /-szervereken keresztül kerülhet sor, és előfordulhat (a fenti okból), hogy ezen adatok hosszabb időn keresztül is fennmaradnak.

10. Az Ön jogai az adatvédelmi jogszabályok alapján

Ön rendelkezik bizonyos jogokkal az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó úgynevezett általános adatvédelmi rendelet alapján, amely jogokat Ön az alábbiakban megadott kapcsolatfelvételi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult megkapni az általunk kezelt személyes adatai egy példányát, valamint bizonyos részleteket arra vonatkozóan, hogy miképpen kezeljük ezeket. Ezen információkat általában elektronikusan bocsátjuk az Ön rendelkezésére.

A helyesbítéshez való jog
Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Önre vonatkozóan általunk kezelt adatok pontosak és teljesek legyenek. Amennyiben azonban véleménye szerint nem ez a helyzet, akkor kérheti személyes adatainak frissítését vagy javítását.

A törléshez való jog
Bizonyos körülmények között Ön kérheti személyes adatainak törlését, például abban az esetben, ha a személyes adatok a továbbiakban már nem szükségesek az eredeti célra, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását olyan estben, amikor az adatkezelés hozzájárulás alapján történt. Az erről való döntés azonban csak az (egyéb) érdekek mérlegelése alapján történhet. Lehetséges például, hogy jogi és szabályozási kötelezettségünk miatt nem tudjuk teljesíteni a kérését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos körülmények között Ön kérheti, hogy szüntessük meg a személyes adatainak kezelését, például abban az esetben, ha az Ön véleménye szerint az általunk kezelt személyes adatai nem pontosak, vagy ha úgy véli, hogy már nincs szükségünk személyes adatainak kezelésére.

Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos körülmények között Ön kérheti, hogy a számunkra megadott személyes adatait továbbítsuk valamely, az Ön választása szerinti harmadik fél részére.

A tiltakozáshoz való jog
Önnek jogában áll tiltakozni a mi jogos érdekeinkre alapozott adatkezelési tevékenységekkel szemben. Hacsak nem indokolják adatkezelésünket kényszerítő erejű jogi okok, az Ön tiltakozását követően nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait.

Az automatizált döntéshozatallal és/vagy profilalkotással kapcsolatos jogok
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Általában nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, azonban abban az esetben, ha Ön úgy érzi, hogy automatizált döntéshozatalt alkalmaztunk Önre vonatkozóan, és nem ért egyet ennek eredményével, akkor a felveheti velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeken, és kérheti a döntés felülvizsgálatát.

Hozzájárulás visszavonásához való jog
A legtöbb esetben – az üzleti tevékenységünk jellegéből, valamint az Ön személyes adatai jellegéből fakadóan – az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja nem az Ön hozzájárulása. Mindazonáltal előfordulhat, hogy bizonyos esetekben az Ön hozzájárulását kérjük az adatkezeléshez. Ilyen esetekben Önnek jogában áll ezen hozzájárulását visszavonni személyes adatainak további kezelésére vonatkozóan.

Az adatvédelmi hatóságnál való panasztételhez való jog
Önnek jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál.

11. Kapcsolatfelvételi adatok

Amennyiben bármiféle kérdése lenne ezen tájékoztatóval vagy az Ön személyes adatainak általunk való kezelésével kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi vezetőséggel. Ugyancsak felveheti a kapcsolatot Központi Irodánk adatvédelmi tisztviselőjével a Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Hollandia címen, vagy e-mailben a privacy.officer@europoolsystem.com címen.