Sustainability • 1 min leestijd

Bijna 30 jaar met herbruikbare verpakkingen: een sterkere circulaire economie met Euro Pool Group

Annemieke van der Heijde gepubliceerd op 4 februari 2022

Een twintig procent lagere CO2-uitstoot per rotatie in 2025. Dit is het doel van Euro Pool Group, de grootste logistieke-dienstenverlener van Europa. Het past binnen de traditie van de poolingorganisatie, want de herbruikbare verpakkingen van het bedrijf dragen al bijna dertig jaar bij aan een sterkere circulaire economie.

Deze circulaire economie biedt oplossingen voor mondiale uitdagingen, zoals grondstoffenschaarste, de impact van afval en de klimaatverandering. De producten en diensten van Euro Pool Group, waarvan Euro Pool System en LPR onderdeel uitmaken, kunnen voorzien in een onmiddellijke reactie hierop. Herbruikbare verpakkingen en pallets verlagen immers de CO2-uitstoot in de versketen, gaan jarenlang mee en worden 100% gerecycled. Maar daar stopt het niet voor Euro Pool Group. Het ambitieuze doel de CO2-uitstoot tegen 2025 met 20% terug te dringen in vergelijking met 2017 is hier een bewijs van. Dit beleid is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Hoe de CO2-uitstoot tegen 2025 met 20% wordt gereduceerd

In het CSR-duurzaamheidsrapport ‘Samen naar een circulaire economie’ wordt beschreven hoe Euro Pool Group dit doel wil ga

an bereiken. Euro Pool System doet dit onder andere door het transport te verduurzamen, door de transportlogistiek te optimaliseren en wegtransport te vervangen door spoortransport. Een ander belangrijk focusgebied is de energie-efficiëntie, met name met betrekkin

g tot het was- en droogproces van de kratten.  LPR streeft ernaar tegen 2025 100% PEFC-gecertificeerd hout te produceren. LPR heeft tevens in samenwerking met de Franse organisatie 'Plantons pour l'avenir' een overeenkomst ondertekend voor de herbebossing van vijftien hectare per jaar.  

Samen naar een circulaire economie 

De herbruikbare kratten en logistieke diensten van EPS en een efficiënt gebruik van middelen kunnen bedrijven ondersteunen bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen. Door samen te werken hopen we ons doel te bereiken en tegen 2025 een 20% kleinere koolstofvoetafdruk in vergelijking met 2017 te hebben. Download gratis ons volledige duurzaamheidsrapport.

Download duurzaamheidsrapport

Picture of Annemieke van der Heijde

Annemieke van der Heijde

Marketing Manager Group

Mijn artikelen