Połącz swoje strumienie zwrotów, aby uzyskać maksymalną efektywność