WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przy tworzeniu tej strony zachowano dużą staranność. Firma Euro Pool System International BV (numer rejestracyjny Izby Handlowej 27168083) wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z niniejszą stroną internetową i jej treścią. Obejmuje to odpowiedzialność za szkody wtórne i/lub wszelkie uszkodzenia sprzętu i/lub oprogramowania, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony lub jej treści. Korzystanie z linków do stron internetowych osób trzecich odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika tych stron. Firma Euro Pool System nie ponosi odpowiedzialności za te strony ani ich zawartość i nie sprawdziła ich poprawności i/lub kompletności.

Wszystkie informacje, takie jak dokumenty, klipy wideo i/lub obrazy w tej witrynie internetowej są chronione prawem autorskim, chyba że postanowiono inaczej. Żadna część tej strony internetowej nie może być powielana i/lub udostępniana publicznie za pomocą druku, kserokopii, mikrofilmu, w jakimkolwiek formacie cyfrowym lub w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody i potwierdzenia przez Euro Pool System.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z działem marketingu i sprzedaży pod numer 0031 70 301 41 41.