PRECIZĂRI LEGALE

S-a acordat o foarte mare atenție în alcătuirea acestei pagini de internet. Euro Pool System International BV (număr de înregistrare 27168083 la Camera de Comerț) exclude orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, de orice natură, care rezultă din, sau legate în orice fel de această pagină web (și de conținutul acesteia). Aceasta include răspunderea pentru daunele secundare și/sau orice daune aduse hardware-ului și/sau software-ului, care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestei pagini web sau a conținutului acesteia. Utilizarea oricăror link-uri către o pagină web terță se va face în întregime pe riscul utilizatorului; Euro Pool System nu este responsabilă pentru astfel de pagini web sau pentru conținutul acestora, și nu a verificat conținutul respectiv în privința acurateței și/sau exhaustivității acestora.

Toate informațiile, cum ar fi documente, clipuri video și/sau imagini de pe această pagină web sunt protejate de drepturi de autor, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Nimic de pe această pagină web nu poate fi reprodus și/sau făcut public prin intermediul tipăririi, fotocopierii, microfilmului, în orice format digital sau în orice alt mod, fără permisiunea în scris și prealabilă a unei surse din cadrul Euro Pool System. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la departamentul de Marketing și Vânzări, 0031 70 301 41 41.